0
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) (PDF)
หนังสือ207.00 บาท
e-books(PDF) ?160.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160809684 (PDF) 383 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน