0
ลด 65%
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ด้านการบริหารจัดการโครงการ ความรู้ในศาสตร์เฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนโครงการสู่ความสำเร็จ
หนังสือ77.00 บาท
e-books(PDF) ?187.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ" เล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ บริบทของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ การติดตามและการประเมินผลโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปิดโครงการ และการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์โปรเจ็กต์สำหรับวางแผนโครงการ   อีกทั้งยังได้รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์การสอน การทำงาน การฝึกอบรม และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ
บทที่ 2 บริบทโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
บทที่ 5 การวางแผนโครงการ
บทที่ 6 การจัดโครงสร้างองค์กรโครงการ
บทที่ 7 การประมาณการโครงการ
บทที่ 8 การติดตามและการประเมินผลโครงการ
บทที่ 9 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปิดโครงการ
บทที่ 10 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์โปรเจ็กต์สำหรับวางแผนโครงการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160813735 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 20 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน