0
การชันสูตรพลิกศพกับกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นในระหว่างการสลายการชุมนุม พ.ศ.2553 และความรับผิดของเจ้าพนักงาน
เรียบเรียงขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากกรณีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มคนเสื้อแดง เมื่อปี พ.ศ.2553
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพกับกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นในระหว่างการสลายการชุมนุม พ.ศ.2553 และความรับผิดของเจ้าพนักงาน เรียบเรียงขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากกรณีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มคนเสื้อแดง เมื่อปี พ.ศ.2553 แบ่งเนื้อหาเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกว่าด้วยหลักเกณฑ์ในทางกฎหมาย เรื่องการชันสูตรพลิกศพ ส่วนที่สองเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่ใช้กับข้อเท็จจริงในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นจากการสลายการชุมนุม

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การชันสูตรพลิกศพ
- การชันสูตรพลิกศพ หมายถึงอะไร
- กรณีการตายที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ
- แบบของการชันสูตรพลิกศพ และเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ
- วิธีการชันสูตรพลิกศพ และสำนวนชันสูตรพลิกศพ
- หน้าที่ของพนักงานอัยการเท่าที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ และความหมายของศาลชั้นต้น


ส่วนที่ 2 กรณีที่มีความตายเกิดขึ้นในระหว่างการสลายการชุมนุม พ.ศ.2553 และความรับผิดชอบของเจ้าพนักงาน
- ลำดับเหตุการณ์และความรุนแรงที่เกิดขึ้น เนื่องจากการชุมนุม
- การชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นในเขตหรือในบริเวณพื้นที่ที่มีการชุมนุม
- ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163215635 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน