0
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม
จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยคำนึงถึงพยาบาลที่มีมาตรฐานวิชาชัพ และมีจริยธรรมทางการพยาบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม เป็นการพยาบาลที่มีมาตรฐานวิชาชีพ และมีจริยธรรม ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมความสุขสบาย บรรเทาอาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตอารมณ์ จิตวิญญาณ และจิตสังคม ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการตายดีของผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาล และที่บ้าน รวมถึงการลดความโศกเศร้าของครอบครัวเมื่อผู้ป่วยจากไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความท้าทายในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
บทที่ 2 ความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
บทที่ 3 ผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
บทที่ 4 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและครอบครัว
บทที่ 5 การดูแลผู้ป่วยมะเร้งระยะสุดท้ายที่บ้าน
บทที่ 6 จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339793 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน