0
การตกแต่งต้นเทียน (ฉบับสุดคุ้ม)
นำเสนอวิธีการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เทียนพรรษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจได้ฝึกปฏิบัติ และสามารถออกแบบตกแต่งต้นเทียนพรรษาด้วยตนเองได้อย่างสวยงาม
หนังสือ66.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การตกแต่งต้นเทียน (ฉบับสุดคุ้ม)" เล่มนี้ ได้นำเสนอวิธีการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เทียนพรรษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองปฏิบัติ และสามารถออกแบบตกแต่งต้นเทียนพรรษาด้วยตนเองได้อย่างสวยงาม และยังเป็นการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและคติธรรมของชาวพุทธ อีกทั้งการตกแต่งงานดอกไม้อย่างวิจิตรมิให้สูญหายไปพร้อมกับความเจริญทางวัตถุ

สารบัญ

- ขั้นตอนการพับกลีบหัวนกลายเปีย
- ขั้นตอนการพับกลีบยกนม
- ขั้นตอนการพับกลีบคอม้าแปลง
- ขั้นตอนการพับกลีบคอม้า
- ขั้นตอนการพับกลับบัวสายแปลง
- ขั้นตอนการพับกลีบหูกระต่าย
- ขั้นตอนการพับกลีบบานบุรี
- ขั้นตอนการพับกลีบการเวก
- ขั้นตอนการพับกลีบหัวตัด
- ขั้นตอนการพับกลีบกระพุ้ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164281547 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 182 x 256 x 4 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน