0
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (PDF)
หนังสือการตรวจสอบระบบสารสนเทศเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบสารสนเทศ จากประสบการณ์ของผู้เขียนด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศของธุรกิจขนาดใหญ่
e-books(PDF) ?140.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          หนังสือการตรวจสอบระบบสารสนเทศเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบสารสนเทศ จากประสบการณ์ของผู้เขียนด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศของธุรกิจขนาดใหญ่ การสอนและการศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการของระบบสารสนเทศ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบระบบสารสนเทศ การตรวจสอบหน้าที่งานทางการบริหารและหน้าที่งานทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ สามารถเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปต่อยอดในระดับสูงต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีเกมบทบาทการตรวจสอบระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอนได้ ทั้งนี้ผู้ที่จะอ่าน
         หนังสือเล่มนี้ควรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศมาก่อนแล้ว ส่วนความรู้เชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นองค์ความรู้ในสาขาวิชาอื่นจึงไม่ขอกล่าวในที่นี้

สารบัญ

- บทที่ 1 การดำเนินการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
- บทที่ 2 เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ
- บทที่ 3 การตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศ
- บทที่ 4 การตรวจสอบการปฏิบัติการระบบสารสนเทศ
- บทที่ 5 การตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- บทที่ 6 การตรวจสอบระบบปฏิบัติการเครือข่าย
- บทที่ 7 การตรวจสอบฐานข้อมูล
- บทที่ 8 การตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163143747 (PDF) 285 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน