0
การตลาดคลาสสิก : Classic Marketing
เรื่องการสร้างแบรนด์ในยุคที่ต่างกัน ความลับที่เราสามารถมองเห็นว่า ธุรกิจแต่ละอย่างนั้นเติบโตขึ้นมาได้อย่างไร พวกเขาใช้กลยุทธ์การตลาดแบบไหนกันที่ทำให้องค์กรเติบโตมาเป็น "แบรนด์ระดับโลก"
ผู้เขียน ดำรงค์ พิณคุณ
หนังสือ237.50 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรื่องการสร้างแบรนด์ในยุคที่ต่างกัน ความลับที่เราสามารถมองเห็นว่าธุรกิจแต่ละอย่างนั้นเติบโตขึ้นมาได้อย่างไร พวกเขาใช้กลยุทธ์การตลาดแบบไหนกัน ที่ทำให้องค์กรเติบโตมาเป็น "แบรนด์ระดับโลก" พร้อมกลยุทธ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงโลก ตำนานแบนด์ที่เล่าถึง เบื้องลึก เบื้องหลัง อะไรคือแนวคิดองค์กรที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก การเติบโตของแบรนด์ระดับโลกถึงทุกวันนี้ และยังโตไม่หยุดหย่อน สรุปชั้นเชิงทางธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการวางแผนการตลาด
   
    อธิบายเรื่องการตลาดอย่างกระชับเข้าใจง่าย โดยนำธุรกิจระดับตำนานมาเปิดเผยถึงชั้นเชิงการทำธุรกิจที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถเรียนรู้ได้จากธุรกิจนั้น ๆ และนำไปประยุกต์ปรับใช้กับตัวเอง โดยเฉพาะกับนักศึกษา นักการตลาด นักบริหาร ผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว รวมถึงผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ

สารบัญ

Strategic Marketing 1 Product Line + Product Depth
Strategic Marketing 2 Innovative Thinking + Creative Thinking
Strategic Marketing 3 Management Commitment + Over Standard
Strategic Marketing 4 New Target Group + Strategic Outsourcing
Strategic Marketing 5 Innovative Product + Outsources
Strategic Marketing 6 Value Creation + Target Group
Strategic Marketing 7 Life Style Needs + Consumer Categories
Strategic Marketing 8 Minimalist Theory + Product Value
Strategic Marketing 9 Market Targeting + Market Specialization
Strategic Marketing 10 Reason to Buy + Emotional Buyer
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169255727 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 165 x 178 x 18 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดำรงค์ พิณคุณ, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน