0
การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์
ทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องการบริการอย่างมีคุณภาพ และสามารถทำให้พนักงานมีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind) และให้บริการที่ลูกค้าประทับใจ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือการตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ นี้เขียนขึ้นโดยมี "ผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง" จึงใช้รูปแบบการเขียนที่ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือได้ง่าย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาการตลาดบริการในระดับปริญญาตรีและโท ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หรือคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการหรืองานบริการต่าง ๆ ทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องการบริการอย่างมีคุณภาพ และสามารถทำให้พนักงานมีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service   Mind) และให้บริการที่ลูกค้าประทับใจ

สารบัญ

บทที่ 1 การตลาดบริการในยุคดิจิทัล
บทที่ 2 การตลาดบริการและการตลาดสายสัมพันธ์
บทที่ 3 การกำหนดภารกิจที่มีประสิทธิผลสำหรับธุรกิจบริการ
บทที่ 4 การแบ่งส่วนตลาดและการวางตำแหน่งบริการ
บทที่ 4 การแบ่งส่วนตลาดและการวางตำแหน่งบริการ (ต่อ)
บทที่ 5 ผลิตภัณฑ์บริการ
บทที่ 6 การกำหนดราคาบริการ
บทที่ 6 การกำกนดราคาบริการ (ต่อ)
บทที่ 7 การจัดจำหน่ายบริการ
บทที่ 8 การสื่อสารการตลาดบริการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339700 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 656 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน