0
การตลาดสำหรับภาครัฐ
ชุดเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่สำหรับภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การตลาดสำหรับภาครัฐ" เล่มนี้ "ศาสตราจารย์ ดร. ฟิลิป คอตเลอร์" ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชั้นนำของโลก และ "แนนซี่ ลี" ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดเพื่อสังคมแก่องค์กรภาครัฐในหลายๆ ประเทศ ได้ร่วมกันนำเสนอเครื่องมือทางการตลาด "4P's" และ "4C's" ที่เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของโครงการภาครัฐทุกประเภทที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมถึงผู้นำองค์กรภาครัฐ สามารถเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กร และพัฒนาระบบในการบริการประชนได้ตรงกับความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งคุณสามารถจำนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 การนำเครื่องมือทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับภาครัฐ
ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการกระบวนการทางการตลาด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744141439 (ปกอ่อน) 438 หน้า
ขนาด: 155 x 234 x 27 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2010
ชื่อเรื่องต้นฉบับMarketing in the Public Sector
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Wharton School Publishing
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน