0
ลด 15%
การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ272.00 บาท
e-books(PDF) ?194.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การติดตั้งไฟฟ้า 1" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน วสท.2001-56 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช่อยู่ในปัจจุบัน เนื้อหาภายในประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี 6 บท ซึ่งกล่าวถึงพื้นฐานของระบบไฟฟ้า ตลอดจนการออกแบบตู้จ่ายไฟหลัก และในบทที่ 7 เป็นเนื้อหาของใบงานการติดตั้งอุปกรณ์และการประกอบตู้จ่ายไฟหลัก โดยมีทั้งหมด 10 ใบงาน ซึ่งสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน และสำหรับเรียนรู้ด้วยคนเองได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัยและมาตรฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า
บทที่ 2 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และการใช้งานสำหรับการติดตั้ง
บทที่ 3 การออกแบบตู้จ่ายไฟหลัก
บทที่ 4 การติดตั้งระบบสายดิน
บทที่ 5 ระบบล่อฟ้าแรงต่ำ
บทที่ 6 การตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน
บทที่ 7 กาติดตั้งอุปกรณ์และการประกอบตู้จ่ายไฟหลัก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160828401 (ปกอ่อน) 436 หน้า
ขนาด: 190 x 275 x 20 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน