0
ลด 30%
การติดตั้งไฟร์วอลล์ในองค์กรบน CentOS (ภาคปฏิบัติ)
ติดตั้ง และปรับแต่งลินุกซ์ IPTables Firewall เจาะลึก...คอนฟิก IPTables Firewall บนระบบปฏิบัติการ Linux CentOS 7 วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์์ ก่อนติดตั้งลินุกซ์ IPTables Firewall ฯลฯ
หนังสือ112.00 บาท
e-books(PDF) ?139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การติดตั้งไฟร์วอลล์ในองค์กรบน CentOS (ภาคปฏิบัติ)" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้ง คอนฟิก และปรับแต่งลินุกซ์ IPTables Firewall บนระบบปฏิบัติการ Linux CentOS 7 ที่จะช่วยสร้างเกราะคุ้มกัน และความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งและปรับแต่งลินุกซ์ IPTables Firewall, วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก่อนติดตั้งลินุกซ์ IPTables Firewall, การกำหนด Policy หรือ Rules บน IPTables Firewall ให้เหมาะสมกับองค์กร และอื่น ๆ มากมาย ที่แอดมินหรือผู้ดูแลระบบต้องรู้!

สารบัญ

บทที่ 1 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟร์วอลล์
บทที่ 2 Linux Firewall : IPTables
บทที่ 3 เลือกคอมพิวเตอร์ติดตั้งไฟร์วอลล์
บทที่ 4 มาเริ่มต้นติดตั้ง Linux IPTables Firewall
บทที่ 5 คอนฟิกและปรับแต่ง Linux IPTables Firewall
บทที่ 6 ทดสอบการทำงานของไฟร์วอลล์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160837212 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 9 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน