0
การต่อสู้ของทุนไทย เล่ม 2 (PDF)
รวมผลงานวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อสู้ของทุนไทย เนื้อหาในเล่มนำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมไทยอย่างรอบด้าน บอกให้เห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทุนนิยมไทยอย่างชัดเจน
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         รวมผลงานวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อสู้ของทุนไทย เนื้อหาในเล่มนำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมไทยอย่างรอบด้าน บอกให้เห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทุนนิยมไทยอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น นับเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ให้ภาพและวิเคราะห์พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมไทยที่ทันสมัยที่สุด

สารบัญ

- การต่อสู้ของทุนไทย : การปรับตัวและพลวัตหลังวิกฤตปี 2540
- สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กับบทบาทการลงทุนทางธุรกิจ
- มังกรฤาหมดเขี้ยวเล็บ : ธนาคารพาณิชย์ไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
- สองนคราค้าปลีกไทย
- ก่อสร้างการเมือง การเมืองก่อสร้าง
- เจ้าพ่อท้องถิ่น การเมือง โลกาภิวัฒน์
- รายนามนักวิจัย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300027976 (PDF) 424 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน