0
การทำข้อตกลงและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2010
หัวใจของผู้ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ละเอียดทุกขั้นตอน สำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน หรือเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC 2558
หนังสือ150.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สิ่งที่นักธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ต้องตระหนักและเรียนรู้ นอกจากเรื่องของหลักการและวิธีการทำธุรกิจแล้ว สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้คือ ต้องเรียนรู้และเข้าใจ ข้อตกลงและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ว่าใครจะเป็นผู้จ่ายค่าระวางสินค้า มิเช่นนั้น ก็จะเกิดปัญหาจนนำไปสู่อนุญาโตตุลาการเป็นผู้มาแก้ปัญหาให้ และธุรกิจเกิดความเสียหายจนยากที่จะแก้ไขได้   ดังนั้น INCOTERMS 2010 เล่มนี้ จึงเป็นคู่มืออย่างดีให้กับทุกท่าน หรือทุกองค์กร ที่ประกอบอาชีพนำเข้า-ส่งออก มีไว้ข้างกายหรือประจำสำนักงาน      

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Incoterms
บทที่ 2 วิธีปฏิบัติภาระคู่ค้าใน Incoterms2010
บทที่ 3 วิธีการชำระเงินข้ามประเทศระหว่างคู่ค้า
บทที่ 4 การคืนอากร
บทที่ 5 รูปแบบใหม่ของการขนส่งสินค้าหนึ่งใน Incoterms 2010 ที่ต้องรู้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162101847 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ปัญญาชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน