0
การบริหารการผลิต : Production Management
ตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ.2548) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิส ติกส์
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารการผลิต เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการผลิต การออกเเบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการเเละเทคโนดลยีในการผลิต การวางผังโรงงาน การจัดการโครงการ โลจีสติกส์เเละการจัดการซัพพลายเซน กำลังการผลิตเเละการวางเเผนการผลิตรวม การจัดตารางการผลิต เเละการบริหารการผลิตเเบบทันเวลาพอดี อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน มีตัวอย่างหลากหลาย บทสรุปชัดเจน พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทแต่ละบทให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำของการบริหารการผลิต
บทที่ 2 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการผลิต
บทที่ 3 การออกเเบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 4 กระบวนการเเละเทคโนดลยีในการผลิต
บทที่ 5 การวางผังโรงงาน
บทที่ 6 การจัดการโครงการ
บทที่ 7 โลจีสติกส์เเละการจัดการซัพพลายเซน
บทที่ 8 กำลังการผลิตเเละการวางเเผนการผลิตรวม
บทที่ 9 การจัดตารางการผลิต
บทที่ 10 การบริหารการผลิตเเบบทันเวลาพอดี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742800444 (ปกอ่อน) 314 หน้า
ขนาด: 184 x 257 x 14 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน