0
การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร ทฤฎีใหม่ในการบริหารเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เล่ม 3 ธรรมวิถีแห่ง
หนังสือ285.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง "ธรรมวิถีแห่งทีวีเอ็ม จริยธรรม มนุษยธรรม คุณธรรม ยุติธรรม" อันเป็น "วิถีทางแห่งการปฏิบัติ ที่จะนำพาองค์กรธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ อันยั่งยืนและคงทน" และในท้ายบทของแต่ละบท ยังมีแบบฝึกหัดให้ผู้อ่านได้ตรวจสอบตนเองว่า เข้าใจประเด็นสำคัญในแต่ละบทได้ลึกซึ้งเพียงไร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมจริงในบริษัทของตนเองได้หรือไม่

สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมวิถีแห่งระบบบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร
บทที่ 2 จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
บทที่ 3 มนุษยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
บทที่ 4 คุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ
บทที่ 5 ยุติธรรมในการดำเนินธุรกิจ
บทที่ 6 กระบวนการบริหารธรรมวิถีแห่งทีวีเอ็ม
บทที่ 7 กรณีศึกษา บริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม

คำนิยม
องค์กรที่มีชื่อเสียงยาวนาน นอกจากจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว หากดูให้ถึงแก่นแท้จะพบว่าองค์กรเหล่านั้นล้วนแต่มี จริยธรรม มนุษยธรรม คุณธรรมและยุติธรรม ในการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน หนังสือธรรมวิถีแห่งทีวีเอ็ม ของดร.วีรพจน์ เล่มนี้ จึงเป็นคู่มือที่ดีเยี่ยมที่ผู้บริหารระดับสูงควรนำไปปฏิบัติเพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและคงทนตลอดชั่วกัลปาวสาน
--สมชาย นิราพาธพงศ์พร--
ประธานคณะอนุกรรมการด้านเทคนิค
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์ จำกัด
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748184562 (ปกแข็ง) 206 หน้า
ขนาด: 155 x 216 x 16 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ทีคิวเอ็ม เบสท์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน