0
การบริหารงานก่อสร้าง
แนวทางการบริหารงานก่อสร้างสำหรับ เจ้าของโครงการ ผู้รับจ้างก่อสร้าง ผู้บริหารงานก่อสร้าง
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การบริหารงานก่อสร้าง" เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาจากหนังสือ "การจัดการงานก่อสร้าง" ซึ่งจัดพิมพ์เผยแพร่มาก่อนหน้านี้ โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาและตัวอย่างการใช้เทคนิคต่างๆ ในการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งานจริงตามความเหมาะสมกับโครงการก่อสร้างต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ผู้จัดการงานก่อสร้างพึงระลึกว่าวิธีการทางเทคนิคนั้น เปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยในการบริหารงานก่อสร้างเท่านั้น โดยโครงการก่อสร้างจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงไร จะขึ้นอยู่กับศิลป์ในการบริหารคน ความสามารถในการสื่อสาร การประสานงาน รวมถึงสามัญสำนึก และที่สำคัญที่สุดก็คือจริยธรรมของผู้บริหารองค์การที่เกี่ยวข้องด้วย

สารบัญ

1. โครงการก่อสร้าง
2. การคัดเลือกโครงการ
3. ระบบการให้บริการงานก่อสร้าง
4. สัญญา ข้อกำหนด และการประมาณราคา
5. การวางแผนโครงการ
6. การวางกำหนดเวลาโครงการ
7. การบริหารงานช่วงก่อนเริ่มงานก่อสร้าง
8. แผนความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
9. การปฏิบัติและควบคุมโครงการ
10. การควบคุมต้นทุนและกำหนดเวลา
11. การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง
12. จริยธรรมในงานก่อสร้าง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167770154 (ปกอ่อน) 562 หน้า
ขนาด: 170 x 238 x 25 มม.
น้ำหนัก: 835 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วรรณกวี, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน