0
ลด 10%
การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง
ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การแนะนำลักษณะของงานก่อสร้างทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างและเครื่องจักรกล การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธีต่างๆ ฯลฯ
หนังสือ207.00 บาท
e-books(PDF) ?136.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ภายในหนังสือประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การแนะนำลักษณะของงานก่อสร้างทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างและเครื่องจักรกล การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธีต่างๆ การปรับแก้และเร่งรัดแผนงาน วิธีการควบคุมคุณภาพ และรายงานผลความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สัญาแรยการประกอบงานก่อสร้าง และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้รวบรวม ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ที่มีใช้ปฏิบัติกันจริงในงานก่อสร้างมาให้ศึกษาดูเป็นแบบอย่าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เองตามความเหมาะสมต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 โครงสร้างและภาระหน้าที่ขององค์กรก่อสร้าง
บทที่ 3 ทรัพยากรในงานก่อสร้าง
บทที่ 4 การวางแผนงานก่อสร้าง
บทที่ 5 การวางแผนแบบตารางเวลา
บทที่ 6 การวางแผนงานแบบสายงานวิกฤต
บทที่ 7 การปรับแก้แผนงานและการเร่งงาน
บทที่ 8 การวางแผนงานระบบเทคนิค PERT
บทที่ 9 การควบคุมวัสดุก่อสร้างในงานภาคสนาม
บทที่ 10 การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า
บทที่ 11 การควบคุมคุณภาคงานก่อสร้าง
บทที่ 12 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
บทที่ 13 เทคนิคการลดต้นทุน เทคนิคการก่อสร้างและการใช้เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง
บทที่ 14 สัญญางานและรายการประกอบงานก่อสร้าง
บทที่ 15 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9742122768 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 186 x 256 x 17 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน