0
การบริหารจัดการความเสี่ยง : วิธีการลดความเสี่ยงและกำจัดความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ ภาคปฏิบัติการ
รวบรวมบทความและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการเรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การบริหารความเสี่ยงในองค์กร” ว่าด้วย ความสำคัญและปัญหาของความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยสถิติศาสตร์และเศรษฐมิติ การประเมินเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยระบบบัญชีสากล ตัวแบบและทฤษฎีที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง เเละ ระบบป้องกันความเสียหายจากการบริหารงานบนความเสี่ยงที่ไม่รู้จบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงในองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

บทที่ 1 ความสำคัญและปัญหาของความเสี่ยง
บทที่ 2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
บทที่ 3 การบริหารจัดการความเสี่ยง
บทที่ 4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยสถิติศาสตร์และเศรษฐมิติ
บทที่ 5 การประเมินเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยระบบบัญชีสากล : บัญชีการเงินธุรกิจ บัญชีต้นทุนและบัญชีเพื่อการบริหาร
บทที่ 6 ตัวแบบและทฤษฎีที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง
บทที่ 7 กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง
บทที่ 8 ระบบป้องกันความเสียหายจากการบริหารงานบนความเสี่ยงที่ไม่รู้จบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167540238 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 172 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์รวมสาส์น (1977), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน