0
การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคด้านการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาการประกันคุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร กฎหมายและมารตฐานอาหาร
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร" เล่มนี้ ได้รวบรวมเทคนิคด้านการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาการประกันคุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร กฎหมายและมาตรฐานอาหาร ฯลฯ รวมถึงจำเป็นสำหรับการฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเล็ก จนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

    เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีการแก้ไขและปรับปรุงอยู่เสมอ โดยหนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่าง ๆ เหล่านั้นให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ซึ่งมีมาตรฐานจำนวนมากเปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 1 อาทิ ISO9001 ซึ่งเนื้อหาจะปรับปรุงเป็นฉบับปัจจุบันที่มีการเผยแพร่เมื่อปลายปี พ.ศ.2558 และมาตรฐานอื่น ๆ อาทิ GLOBAL G.A.P., BRC,SQF, IFS, FSSC ฯลฯ ก็ได้รับการปรับปรุงให้เป็นฉบับปัจจุบัน ทำให้หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลทันสมัยที่สุด

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 หลักการของระบบการประกันคุณภาพสมัยใหม่
บทที่ 3 คุณลักษณะด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและการตรวจสอบทดสอบ
บทที่ 4 การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
บทที่ 5 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
บทที่ 6 ระบบบริหารความปลอดภัยในการผลิตอาหาร
บทที่ 7 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
บทที่ 8 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 2200

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740336259 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน