0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับผู้จัดการในสายงานในทศวรรษหน้า
หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียน โดยไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้เป็นตำราเรียน แต่มีความประสงค์ให้ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์" ว่าด้วยเรื่องราวของแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม   การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกส่วน โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพได้จริง

สารบัญ

- แนวคิดสมัยใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Modern Concepts in Human Resource Management)
- กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มุ่งหวังความสำเร้จ
- การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruiment and Selection)
- การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Training and Development)
- บทบาทด้านการบริหารดาวเด่นในองค์การสำหรับผู้จัดการในสายงาน (Talent Management)
- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Performance Appraisal)
- บทบาทด้านการพัฒนาองค์การของผู้จัดการในสายงาน (Rloe of Line Manager in Organization Development)
- บทบาทด้านการเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของผู้จัดการในสายงาน (Mentoring Manager)
- การบริหารการมาทำงานของพนักงาน (Employee Attendant Management)
- ข้อคิดสำหรับผู้จัดการในสายงาน (Line Manager's Tips)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169196402 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 144 x 209 x 13 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อีเทอร์นิตี้ไอเดีย 168, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน