0
การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เข้าใจแนวคิดสำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : ลักษณะสำคัญทางกายภาพและเศรษฐกิจ วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งความเชื่อคลาดเคลื่อน เช่น การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอสังหาริมทรัพย์
ผู้เขียน โสภณ พรโชคชัย
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแยกเป็นระดับมหภาคและระดับจุลภาค รวมทั้งการแยกประเภทของการศึกษาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน การสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน เรียนรู้อะไรในหนังสือเล่มนี้ เข้าใจแนวคิดสำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : ลักษณะสำคัญทางกายภาพและเศรษฐกิจ วัฎจักรอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งความเชื่อที่คลาดเคลื่อน เช่น การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมการซื้อบ้านแก่คนต่างชาติ พิบัติภัยกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

สารบัญ

1. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. การวิเคราะห์ความเป็นได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์
3. การวิเคราะห์การเงิน ต้นทุนและสินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์
4. การดำเนินโครงการตามกรอบของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
5. การบริหารหารจัดการทรัพย์สิน โครงการอสังหาริมทรัพย์
6. กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์
7. การจัดการธุกิจและวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์
8. การประเมินค่าทรัพย์สินและตั้งราคาขาย
9. การจัดการธุรกิจและวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์
10. บทสรุปสำหรับการบริหารธุรกิจอสังหารมิทรัพย์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169277910 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 23 มม.
น้ำหนัก: 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย, โรงเรียน
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน