0
ลด 10%
การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
เชื่อมการประเมินผลงานเข้ากับ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
หนังสือ157.50 บาท
e-books(PDF) ?125.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ระบบประเมินผลงานแบบใหม่ ซึ่งรวมเอาแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ กับแนวคิดเรื่องการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้พนักงานทำงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่วางเอาไว้ รวมทั้งจะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลงานที่อยู่บนพื้นฐานของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้องค์กรและพนักงานสามารถแข่งขันได้ในยุคที่การแข่งขันมีความรุนแรงอย่างในยุคปัจจุบัน

สารบัญ

บทที่ 1 การกำหนด/ทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะยาว
บทที่ 2 การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ประจำปี
บทที่ 3 การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน
บทที่ 4 การออกแบบระบบการประเมินผลงานประจำปีรายบุคคล
บทที่ 5 แนวทางการเชื่อมโยงผลงานสู่การบริหารผลตอบแทน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบการประเมินผลงานแบบใหม่ ที่เชื่อมเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรกับการประเมินผลงานประจำปีเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล เพื่อให้ทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว ทำงานได้ประสานกลมกลืนกันเป็นอย่างดี สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตและเป็นหนึ่งในธุรกิจ

คำนิยม
เขียนด้วยภาษาที่อ่านง่าย (easy to read) นำเสนอทีละขั้นตอน (step by step) และที่สำคัญคือ สามารถนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้กับองค์กรของคุณได้ทันที (ready to use) จะได้รู้ว่าองค์กร หน่วยงาน และคนทำงานในแต่ละตำแหน่ง มีผลงานต่ำกว่า เท่ากับ หรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีหรือไม่
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742126162 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 145 x 212 x 14 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน