0
การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
แนวคิด แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัลสู่สถานศึกษาแห่งนวัตกรรม Thailand 4.0
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเด็กที่เกิดในยุคดิจิทัล โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดก่อนที่จะมีการใช้ดิจิทัลอย่างแพร่หลาย นับเป็นความท้าทายในการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลอย่างมาก ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทำความเข้าใจว่าผู้เรียนในยุคนี้มีการเรียนรู้อย่างไร และจะทำอย่างไรให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม หรือแนวทางใหม่ ๆ ที่จะเชื่อมโยงความคิด ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวส่งผ่านไปยังผู้เรียนยุคดิจิทัล

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 บริบทของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
บทที่ 3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคดิจิทัล
บทที่ 4 การบริหารเทคโนโลยีสำหรับสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
บทที่ 5 คุณลักษณะและทักษะสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
บทที่ 6 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
บทที่ 7 บทสรุป : การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสู่การเป็นสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม
บรรณานุกรม
ดัชนี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337492 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 8 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน