0
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการนำไปใช้สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในการบริหารจัดการศึกษา หัวใจสำคัญคือหลักสูตรสถานศึกษาที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ ความสามารถ และความประพฤติที่ดีงาม เป็นแนวทางสำหรับผู้สอนในการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการนำไปใช้สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
บทที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
บทที่ 3 นวัตกรรมหลักสูตรศตวรรษที่ 21
บทที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
บทที่ 5 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
บทที่ 6 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้
บทที่ 7 การประเมินหลักสูตร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740341192 (ปกอ่อน) 174 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน