0
การบริหารและจัดการระบบคลังสินค้าในอุตสาหกรรมไม้
ชุดความรู้ "เทคนิคการผลิตและเทคนิคทางวิศวกรรม สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้"
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความสำคัญ และหลักการในการจัดการสินค้าคงคลัง ที่ถือว่าเป็นต้นทุอย่างหนึ่งในการผลิต เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญ คืออาจารย์อัคร เสมรบุณย์ ดร.อภินันทนา อุดมศักดิกุล และ อาจารย์สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ จากวิทยาลัยเทคโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อประกอบธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น อันจะเป็นการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันทางธุรกิจในโลกไร้พรหมแดนต่อไป

สารบัญ

- การพยากรณ์
- การควบคุมวัสดุคงคลัง
- ระบบ MRP และ PRPII
- การบริหารจัดการอะไหล่ และวัสดุซ่อมบำรุง
- ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

คำนิยม
ผมขอขอบคุณผู้แต่ง อาจารย์อัคร เสมรบุณย์, ดร.อภินันทนา อุดมศักดิกุล และ อาจารย์สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหลักของโครงการ ที่มอบให้ สวทช. เป็นผู้พิมพ์เผยแพร่งานของท่าน ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ของท่าน ที่ได้ถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการ ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ร่วมกับ สสทช. จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำประเทศไทยสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทวีศักดิ์ กออนันตกูล- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161202330 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ฝ่ายพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการเท
เดือนปีที่พิมพ์: --/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน