0
การบริหารโครงการ แนวทางปฏิบัติจริง
นำเสนอศาสตร์และศิลป์ในการบริหารโครงการ ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนแล้วเสร็จและส่งมอบโครงการ โดยพยายามนำเสนอในรูปแบบที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การบริหารโครงการ" เป็นศาสตร์ที่บุคคลโดยทั่วไปสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ และหากท่านใดได้มีโอกาสนำเทคนิคและวิธีการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานแล้ว จะพบว่าปัญหา ข้อขัดข้องต่างที่เคยพบในโครงการก่อนๆจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ดีการจะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากผู้บริหารโครงการจะต้องมีความรู้ในศาสตร์ข้างต้นแล้ว ยังจะต้องศิลป์ในการบริหารคนอีกด้วย อันได้แก่ความสามารถในการสื่อสารและการจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการในทุกระดับของการบริหารองค์การ

    หนังสือ "การบริหารโครงการ แนวทางปฏิบัติจริง" เล่มนี้ ได้นำเสนอศาสตร์และศิลป์ในการบริหารโครงการ ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนแล้วเสร็จและส่งมอบโครงการ โดยพยายามนำเสนอในรูปแบบที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เขียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ รวมถึงผู้สนใจโดยทั่วไป

สารบัญ

1. การบริหารโครงการ
2. การกำหนดโครงการ
3. แบบจำลองการให้ประโยชน์
4. การวางแผนโครงการ
5. การกำหนดเวลาโครงการ
6. การจัดการความเสี่ยง
7. การปฏิบัติโครงการ
8. การควบคุมโครงการ
9. การแก้ไขปัญหาและการเจรจาต่อรอง
10. การปิดโครงการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167770185 (ปกอ่อน) 454 หน้า
ขนาด: 171 x 293 x 25 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วรรณกวี, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน