0
การบริหารโครงการ
ผู้เขียน Roberg D. Austin
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?280.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินโครงการได้อย่างประสบผลสำเร็จได้ด้วยสาระเนื้อหา อาทิ กระบวนการบริหารโครงการ การจูงใจทีมงานโครงการ การจัดการกับความเสี่ยงที่มีต่อโครงการ การจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการและการติดตามงบประมาณ ซึ่งเนื้อหาสาระทั้งหมดนี้ ผู้อ่าน ผู้สนใจ สามารถศึกษาได้จากตำราชุด “Harvard Business Essentials : การบริหารโครงการ” เล่มนี้

สารบัญ

บทที่ 1 กระบวนการบริหารโครงการ
บทที่ 2 บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหาร
บทที่ 3 เอกสารขออนุมัติโครงการ
บทที่ 4 กรอบสำหรับการปฏิบัติ
บทที่ 5 เทคนิคการแตกโครงสร้างงาน
บทที่ 6 การวางผังกำหนดการทำงาน
บทที่ 7 การปรับเปลี่ยนและพิจารณาชั่งน้ำหนัก
บทที่ 8 การจัดการความเสี่ยง
บทที่ 9 การปรับโครงการ
บทที่ 10 การออกเดินด้วยย่างก้าวที่ถูกต้อง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749437586 (ปกอ่อน) 254 หน้า
ขนาด: 160 x 235 x 15 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 07/2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน