0
การบวกและการลบ พื้นที่และรูปร่าง มาตราและการวัด : ชุด Mini-Math แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เล่ม 1
แบบฝึกหัดหลายรูปแบบ ฝึกแก้โจทย์เป็นขั้นตอน ช่วยให้ทำโจทย์แบบพลิกแพลงได้ มีวิธีพับ Mini-Math ซึ่งเด็ก ๆ จะได้สร้างสรรค์สมุดแบบฝึกหัดเล่มเล็กด้วยไอเดียของตัวเอง และนำไปถ่ายเอกสารทำใบงานได้อย่างไม่จำกัด
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ชุด Mini-Math แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา" เหมาะสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคลและทั้งชั้นเรียน จัดเป็นใบงานประเภทหนึ่ง ซึ่งครูผู้สอนอาจมอบหมายให้เด็กทำในเวลาเรียนหรือเป็นการบ้านก็ได้ เพื่อให้เด็ก ๆ ฝึกทักษะการคำนวณและการคิดแก้ปัญหา โดยวิธีการทำสมุดเล่มเล็กนั้น ให้ทำสำเนาเนื้อหาแต่ละหน้า จากนั้นพับตามแบบในเล่มเพื่อนำไปใช้งาน

    โดยในเล่มนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง "จำนวนและการดำเนินการ พื้นที่และรูปร่าง มาตราเงินมาตราเวลา และการวัด" ซึ่งเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ความพิเศษคือเด็ก ๆ สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและทราบว่าตัวเองผิดพลาดตรงจุดไหน ส่วนครูผู้สอนก็ทราบว่าเด็กแต่ละคนยังอ่อนในหัวข้อเรื่องใดบ้าง เพื่อช่วยเหลือเด็กให้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เหมาะสำหรับเป็นสื่อเสริมการสอนที่ช่วยในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
- โจทย์ต่าง ๆ ในหนังสือสอดคล้องกับเนื้อหาในห้องเรียน
- ความพิเศษคือผู้เรียนสามารถวัดผลเนื้อหาแต่ละส่วนได้ด้วยตนเอง
- ผู้เรียนใช้วิธีการเล่นเพื่อทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ของตัวเอง โดยไม่รู้สึกกดดันกับการวัดผลแต่อย่างใด
- แบบฝึกหัดชุดนี้ทำให้คุณครูสามารถถ่ายเอกสารโจทย์เพื่อแจกให้กับเด็ก ๆ ในห้องเรียนได้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010028124 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 4 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน