0
การบัญชีขั้นต้น
พร้อมสไลด์และคำตอบบทฝึกหัด สำหรับอาจารย์ใช้เป็น ตำราหลักในชั้นเรียน
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การบัญชีขั้นต้น" เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างประกอบโดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีและรูปแบบธุรกิจแบบธุรกิจ ความหมายและรูปแบบของรายงานทางการเงิน การจัดทำงบการเงินตามวงจรบัญชี การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ หลักการและวิธีการระบบใบสำคัญ และการบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วน ซึ่งอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องฉบับปรับปรุงล่าสุด หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมกับผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านการบัญชี

สารบัญ

บทที่ 1 การบัญชีและรูปแบบของธุรกิจ
บทที่ 2 ความหมายและรูปแบบของรายงานทางการเงิน
บทที่ 3 การบันทึกรายการบัญชี
บทที่ 4 การปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บทที่ 5 การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
บทที่ 7 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
บทที่ 8 สมุดรายวันเฉพาะ
บทที่ 9 หลักการและวิธีการระบบใบสำคัญ
บทที่ 10 การบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165909488 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 190 x 259 x 20 มม.
น้ำหนัก: 765 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน