0
การบัญชีต้นทุน
อธิบายแนวคิดพื้นฐานการบัญชีต้นทุน เนื้อหาทันสมัยตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุด บทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุน ฯลฯ พร้อมแบบฝึกหัดท้ายเล่มเพื่อทดสอบความเข้าใจ
หนังสือ242.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การบัญชีต้นทุน" เล่มนี้ ครอบคลุมแนวคิดการนำระบบบัญชีต้นทุนไปใช้งานจริง ภายในเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุนงาน ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร เศษวัสดุ สินค้าเสีย และสินค้ามีตำหนิ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีตัวอย่างจากธุรกิจจริงหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแบบฝึกหัดท้ายเล่มเพื่อทดสอบความเข้าใจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการนำการบัญชีต้นทุนไปใช้ปฏิบัติงานจริง

สารบัญ

บทที่ 1 บทบาทของการบัญชีต้นทุน
บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุน
บทที่ 3 การบัญชีต้นทุนงาน
บทที่ 4 ต้นทุนวัตถุดิบ
บทที่ 5 ต้นทุนค่าแรงงาน
บทที่ 6 ค่าใช้จ่ายการผลิต
บทที่ 7 ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร
บทที่ 8 เศษวัสดุ สินค้าเสีย และสินค้ามีตำหนิ
บทที่ 9 การบัญชีต้นทุนช่วงด้วยวิธีถัวเฉลี่ย
บทที่ 10 การบัญชีต้นทุนช่วงด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
บทที่ 11 ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
บทที่ 12 การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
บทที่ 13 ต้นทุนฐานกิจกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167136912 (ปกแข็ง) 420 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 785 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน