0
การบัญชีบริหาร : Managerial Accounting 3rd (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
"กลยุทธ์การตัดสินใจ และการสร้างมูลค่าธุรกิจ" เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
หนังสือ375.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การบัญชีบริหาร : Managerial Accounting 3rd (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)" เล่มนี้ ซึ่งในเล่มได้ปรับปรุงเนื้อหาด้วยกันทั้ง 3 ส่วนด้วยกัน อาทิการเพิ่มเติมแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีและการเงิน เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการเป็นนักบริหารและผู้ประกอบการ และเพิ่มเติมตัวอย่างและกรณีศึกษาที่มีความน่าสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

สารบัญ

บทที่ 1 ลักษณะและความสำคัญของการบัญีบริหาร
บทที่ 2 แนวคิด ความหมาย และประเภทของต้นทุน
บทที่ 3 ต้นทุนงานสั่งทำและต้นทุนช่วงการผลิต
บทที่ 4 การปันส่วนต้นทุนและระบบต้นทุน
บทที่ 5 พฤติกรรมต้นทุนและการประมาณต้นทุน
บทที่ 6 การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร
บทที่ 7 วิธีต้นทุนผันแปร และการรายงานผลงาน
บทที่ 8 การงบประมาณ วางแผนและควบคุมกำไร
บทที่ 9 การวิเคราะห์กำไรเพื่อการประเมินผล
บทที่ 10 ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165725859 (ปกอ่อน) 514 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 935 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน