0
ลด 10%
การบัญชีบริหาร
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเเละผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ207.00 บาท
e-books(PDF) ?135.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาบัญชีบริหาร โดยหัวข้อเนื้อหานั้นจะแบ่งเป็น 12 หัวข้อ ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกำไร งบประมาณ การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ ระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และต้นทุนฐานกิจกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการดำเนินงาน และการตัดสินใจในเชิงธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของการบริหารการดำเนินงานได้

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีบริหาร
บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน
บทที่ 3 พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุน
บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร
บทที่ 5 งบประมาณ
บทที่ 6 การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
บทที่ 7 ระบบต้นทุนมาตราฐานเเละงบประมาณยืดหยุ่น
บทที่ 8 การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
บทที่ 9 การวิเคราะห์การลงทุน
บทที่ 10 งบกระเเสเงินสด
บทที่ 11 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
บทที่ 12 การปันส่วนต้นทุนเเละต้นทุนฐานกิจกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160811663 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 170 x 221 x 17 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน