0
ลด 10%
การบัญชีระหว่างประเทศ : International Accounting
เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards-IFRS) ซึ่งเป็น IFRS Bound Volume 2015
หนังสือ436.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่กล่าวถึงการเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของอเมริกา ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงปี 2015 และมีการเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่ปรับปรุงใหม่ปี 2558 นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของ 5 ประเทศสำคัญในโลก ได้แก่ จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น เม็กซิโก และสหราชอาณาจักร ตลอดจนอีกหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ พร้อมทั้งมีตัวอย่างการคำนวณประกอบ ตัวอย่างงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในประเทศต่างๆ และทุกบทมีแบบฝึกหัดท้ายบท อีกทั้งมีแบบฝึกหัดจากงบทางการเงินของบริษัทจริง ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีระหว่างประเทศ
บทที่ 2 ความแตกต่างทางการบัญชี
บทที่ 3 ความสอดคล้องของการบัญชีระหว่างประเทศ
บทที่ 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
บทที่ 5 การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของประเทศต่างๆ
บทที่ 6 การวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ
บทที่ 7 การบัญชีฐานกลยุทธ์สำหรับบริษัทข้ามชาติ
บทที่ 8 การบัญชีสำหรับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและการรวมธุรกิจระหว่างประเทศ
บทที่ 9 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
บทที่ 10 การกำหนดราคาโอนระหว่างประเทศ
บทที่ 11 การสอบบัญชีระหว่างประเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160825141 (ปกอ่อน) 876 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 36 มม.
น้ำหนัก: 1310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน