0
ลด 10%
การบัญชีห้างหุ้นส่วน
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หนังสือ144.00 บาท
e-books(PDF) ?95.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้อธิบายรายละเอียดตั้งแต่ลักษณะของห้างหุ้นส่วนให้รู้เป็นเบื้องต้นของการดำเนินงาน จากนั้นจะเข้าสู่หลักการทางบัญชี การบันทึกรายการเปิดบัญชี การบันทึกรายการแบ่งผลกำไรขาดทุนงบการเงินห้างหุ้นส่วนตามกฎหมาย หุ้นส่วนลาดออกหรือถึงแก่กรรม การรับหุ้นส่วนใหม่ และการเลิกห้างและชำระบัญชี เหมาะสำหรับผู้เรียนรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ครบถ้วนด้วยเนื้อหาและหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น

สารบัญ

บทที่ 1 เริ่มต้นทำธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน
บทที่ 2 การบันทึกรายการเปิดบัญชีห้างหุ้นส่วน
บทที่ 3 การคำนวณแบ่งผลกำไรขาดทุนของห้างหุ้นส่วน
บทที่ 4 งบการเงินห้างหุ้นส่วน
บทที่ 5 หุ้นส่วนลาออกหรือถึงแก่กรรม
บทที่ 6 การรับหุ้นส่วนใหม่
บทที่ 7 การเลิกกิจการและการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160811656 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 9 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน