0
ลด 10%
การบัญชีเพื่อการจัดการ
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการปรับปรุงรายงานทางการเงินตรงตามแม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุง
หนังสือ166.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การบัญชีเพื่อการจัดการ" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญคือ อธิบายถึงความรู้เบื้องต้นของการบัญชีเพื่อการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและการประยุกต์ใช้ต้นทุน การจัดทำงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน การศึกษาพฤติกรรมของต้นทุน และการศึกษาระบบบัญชีต้นทุนทางตรงกับต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณเพื่อวางแผนกำไรในอนาคต การปันส่วนต้นทุนด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม การจัดทำงบกระแสเงินสด การจัดทำงบประมาณ ตลอดจนการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อตัดสินใจลงทุน เนื้อหาเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และบุคคลที่สนใจการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการโดยทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ
บทที่ 2 งบการเงินและการวิเคราะห์
บทที่ 3 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนและการประยุกต์
บทที่ 4 ต้นทุนผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 ต้นทุนฐานกิจกรรม
บทที่ 6 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร
บทที่ 7 งบกระแสเงินสด
บทที่ 8 งบประมาณ
บทที่ 9 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
บทที่ 10 งบลงทุน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160821716 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 17 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน