0
ลด 10%
การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005)
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลพื้นฐานในโรงฝึกปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม
หนังสือ108.00 บาท
e-books(PDF) ?120.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005)" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลพื้นฐานในโรงฝึกปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม โดยผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอย่างละเอียด ตั้งแต่ชนิดของการบำรุงรักษา การจัดองค์กรบำรุงรักษา การตรวจสอบเครื่องจักรกลพื้นฐาน ระบบต่างๆ ของเครื่องจักกล ตลอดจนการจัดทำประวัติเครื่องจักร การบันทึกการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบการล็อค และการแขวนป้ายเพื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

    เนื้อหาในเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจากตำรา คู่มือเครื่องจักร แผ่นพับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ทำงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การสอนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และการเป็นวิทยากรบรรยายงานบำรุงรักษาให้กับสถานประกอบการต่างๆ โดยผ่านการอบรมงานบำรุงรักษาจากต่างประเทศ ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน มีตัวอย่างหลากหลาย พร้อมกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้ท้ายบท ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 การบำรุงรักษา
บทที่ 2 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
บทที่ 3 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
บทที่ 4 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
บทที่ 5 การหล่อลื่น (Lubrication)
บทที่ 6 การขันแน่นปรับแต่ง และการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลพื้นฐาน (Tightening and Basic Machinery Maintenance Inspection)
บทที่ 7 ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมติกส์ และระบบไฟฟ้า (Hydraulics Pneumatics System and Electrical System)
บทที่ 8 การจัดทำประวัติเครื่องจักรกล การบันทึกการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบการล็อคและแขวนป้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822065 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 20 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน