0
ลด 50%
การบำรุงรักษา
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลพื้นฐานในโรงฝึกปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม ได้เรียนรู้ถึงการบำรุงรักษา ชนิดของการบำรุงรักษา การจัดองค์กรบำรุงรักษา
หนังสือ82.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การบำรุงรักษา" รหัสวิชา 2111-2005 เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลพื้นฐานในโรงฝึกปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม ได้เรียนรู้ถึงการบำรุงรักษา ชนิดของการบำรุงรักษา การจัดองค์กรบำรุงรักษา การบำรุงรักษาด้วยตนเอง การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การหล่อลื่น การขันแน่นปรับแต่ง และการตรวจสอบเครื่องจักรกลพื้นฐาน ระบบหล่อลื่น ระบบส่งกำลัง ระบบนิวเมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบไฟฟ้า ตลอดจนการจัดทำประวัติเครื่องจักร การบันทึกการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบการล็อค และการแขวนป้ายเพื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

    เนื้อหาในเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจากตำรา คู่มือเครื่องจักร แผ่นพับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ทำงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ทำการสอนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และเป็นวิทยากรบรรยายงานบำรุงรักษาให้กับบริษัท สถานประกอบการต่างๆ โดยผ่านการอบรมงานบำรุงรักษาจากต่างประเทศ นำเสนอพร้อมกิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบท สำหรับให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

สารบัญ

บทที่ 1 การบำรุงรักษา
บทที่ 2 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
บทที่ 3 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
บทที่ 4 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
บทที่ 5 การหล่อลื่น
บทที่ 6 การขันแน่นปรับแต่ง และการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลพื้นฐาน
บทที่ 7 ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมติกส์ และระบบไฟฟ้า
บทที่ 8 การจัดทำประวัติเครื่องจักรกล การบันทึกการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบการล็อคและแขวนป้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160821679 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 17 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน