0
การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่
สรุปความก้าวล้ำใหญ่ ๆ ทั้งหมดที่กำลังพลิกโฉมหน้าของทุกวงการ และช่วยหยั่งลึกที่สุดถึงนัยยะของมันที่กระทบต่อเราทุกคน ทั้งในฐานะบุคคลและองค์กรทุกรูปแบบ อย่างเห็นภาพและเข้าใจง่าย
หนังสือ232.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่" เล่มนี้ ได้สรุปความก้าวล้ำใหญ่ ๆ ทั้งหมดที่กำลังพลิกโฉมหน้าของทุกวงการ และช่วยหยั่งลึกที่สุดถึงนัยยะของมันที่กระทบต่อเราทุกคน ทั้งในฐานะบุคคลและองค์กรทุกรูปแบบ อย่างเห็นภาพและเข้าใจง่าย งานทุกงานในโลกกำลังเปลี่ยน หลายงานกำลังหายไป หลายงานกำลังเข้ามาแทนที่ วิถีชีวิต วิธีคิด วิธีทำงาน วิธีบริหารจัดการ และธุรกรรมต่าง ๆ ทั่วโลกได้ถูกผลักให้ถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ หนังสือเล่มเดียวเล่มนี้ จะมอบความรู้และวิสัยทัศน์ที่สำคัญต่อทั้งนักเรียนนักศึกษา คนทำงานในทุกสาขาอาชีพ และแน่นอน ผู้นำองค์กรทุกขนาดทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการก้าวทันโลกเพื่อคว้าโอกาสมหาศาลที่ความเปลี่ยนแปลงสำคัญต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นได้หยิบยื่นให้อย่างตื่นตัวและชาญฉลาด

สารบัญ

1. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่
- 1.1 บริบททางประวัติศาสตร์
- 1.2 การเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบและลึกซึ้ง

2. ตัวขับเคลื่อน 26
- 2.1 เมกะ เทรนด์
- 2.2 จุดเปลี่ยน

3. ผลกระทบ
- 3.1 เศรษฐกิจ
- 3.2 ธุรกิจ
- 3.3 ระดับประเทศและระดับโลก
- 3.4 สังคม
- 3.5 ปัจเจกบุคคล

เส้นทางนับจากนี้
- ภาคผนวก : การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกล้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เคลาส์ ชวาบ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)

คำนิยม
"ในหนังสือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ ศาสตราจารย์เคลาส์ ชวาบ เสนอกรอบแนวคิดที่เปี่ยมวิจารณญาณเพื่อให้ผู้นำต่าง ๆ ได้ใช้ในการเผชิญสิ่งท้าทาย โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากการกลายเปลี่ยนทางเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจที่กำลังแปรเปลี่ยนสังคมของเรา จากประสบการณ์ในการระดมความร่วมมือจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ มากกว่าสี่สิบปี ชวาบได้เริ่มอภิปรายอย่างกว้างขวาง ถึงวิธีการที่เราจะช่วยกันควบคุมดูแลให้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่เป็นตัวผลักดันความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ"เซอรีล แซนด์เบิร์ก- ประธานฝ่ายปฏิบัติการของเฟซบุ๊ก และผู้ก่อตั้งลีนอินดอตโออาร์จี
"หนังสือเล่มสำคัญสำหรับผู้นำองค์กร ผู้กำหนดนโยบาย และประชาชนผู้สนใจการจัดการความท้าทาย และการทำความเข้าใจโอกาสที่รออยู่เบื้องหน้า อันมาจากผลกรทบของของเทคโนโลยีเกิดใหม่ เห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งที่เกิดขึ้นอยู่นี้จะส่งผลกระทบต่อทุกรูปแบบธุรกิจและทุกสังคมอย่างไม่มีข้อยกเว้น เคลาส์ ชวาบ เตือนให้เราตระหนักถึงพลังอำนาจทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวมที่จะควบคุมให้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่นั้นยั่งยืน เสริมพลัง และเป็นการผนึกกำลังของทุกฝักฝ่ายกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งสามครั้งที่ผ่านมา"มูห์ตาร์ เคนต์- ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานฝ่ายบริหารบริษัทโคคา-โคลา
"จากวิธีการทำงานและแบ่งปันข้อมูลของเรา ไปสู่วิธีการรับมือวิกฤติต่าง ๆ ของโลก เช่น น้ำจืดสำหรับดื่มกิน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เรารู้ว่าเทคโนโลยีจะกำหนดอนาคตของมนุษยชาติ เคลาส์ ชวาบ ให้กรอบแนวคิดที่ยอดเยี่ยม เพื่อการใคร่ครวญว่าเราจะควบคุมเทคโนโลยีให้ช่วยสร้างสังคมแห่งอนาคตที่ธำรงรักษาคุณค่าอันล้ำลึกสุดแห่งความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้อย่างไร"เอล. ราฟาเอล รีฟ- ประธานสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซตส์ (เอ็มไอที)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161822804 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาด: 146 x 218 x 13 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ How To, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe Fourth Industrial Revolution
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : World Economic Forum, Cologny, Switzerland.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน