0
การปฏิบัติงานกัดด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่มีระบบควบคุมแบบ Heidenhain
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติสำหรับงานกัดด้วยชุดควบคุมแบบ Heidenhain ทั้งการสร้างเส้นรอบรูปของชิ้นงานบนระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว
หนังสือ223.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ตำราเล่มนี้กล่าวเริ่มจากเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องกลอัตโนมัติ ซึ่งอ้างถึงประวัติของเครื่องจักรกลอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คำนิยามและคำจำกัดความของเครื่องจักรกลอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และหลักการควบคุมเครื่องจักรกลด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุด้วยการตัดเฉือน ระบบพิกัด การกำหนดแนวแกนพิกัดและการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรตามมาตรฐาน ISO/FDIS 841, และกำหนดขนาดการเคลื่อนที่บนระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติเสียก่อน สุดท้ายแล้วตำราเล่มนี้มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติสำหรับงานกัดด้วยชุดควบคุมแบบ HEIDENHAIN ทั้งการสร้างเส้นรอบรูปของชิ้นงานบนระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว, วัฎจักสำเร็จรูป, และการสร้างเส้นรอบรูปของชิ้นงานบนระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว, วัฎจักรสำเร็จรูป, และการสร้างโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรกลสำหรับงานกัดด้วยชุดควบคุมดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้นำเสนอตัวอย่างของการสร้างโปรแกรมควบคุมฯ และแบบฝึกหัดทบทวนที่ยกตัวอย่างขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
บทที่ 3 การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับชุดควบคุม Heidenhain
บทที่ 4 การสร้างเส้นรอบรูปของชิ้นงาน
บทที่ 5 วัฏจักรสำเร็จรูป
บทที่ 6 การสร้างโปรแกรมควบคุมฯ และตัวอย่าง
บทที่ 7 แบบฝึกหัดทบทวน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163051714 (ปกอ่อน) 334 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน