0
การประปาชุมชนเมืองและชนบท
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ผู้สอน นิสิต นักศึกษา ที่มีการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "น้ำ" เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษยชาติ มนุษย์จะมีสุขภาพดีได้ต้องมาจากการอุปโภคบริโภคน้ำที่สะอาด มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัย หนังสือ "การประปาชุมชนเมืองและชนบท" เล่มนี้ เหมาะสำหรับอาจารย์ผู้สอน นิสิต นักศึกษา ที่มีการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปและผู้ดูแลระบบผลิตน้ำสะอาด

    จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ องค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและการผลิตน้ำสะอาดทั้งในเขตเมืองและชนบท รวมถึงเนื้อหาบางส่วนสามารถนำไปปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพน้ำสะอาด ระบบประปา แหล่งน้ำสำหรับผลิตประปา ลักษณะสมบัติของน้ำดิบ วิธีการผลิตน้ำสะอาด การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การแก้น้ำกระด้าง การใช้ระบบแลกเปลี่ยนประจุ การเกาะหรือดูดติดผิว การฆ่าเชื้อโรค การให้ฟลูออไรด์ การกำจัดเหล็กและแมงกานีส การผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็ม กระบวนการเมนเบรน ระบบแจกจ่ายน้ำประปา ขนาดของระบบประปา และการปรับปรุงคุณภาพน้ำในภาวะฉุกเฉิน

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา
บทที่ 3 คุณลักษณะของน้ำและความต้องการน้ำ
บทที่ 4 ระบบผลิตน้ำสะอาด
บทที่ 5 การสร้างตะกอนและรวมตะกอน
บทที่ 6 การตกตะกอนและการกรอง
บทที่ 7 การฆ่าเชื้อโรคและการให้ฟลูออไรด์
บทที่ 8 การแก้น้ำกระด้าง
บทที่ 9 การกำจัดเหล็กและแมงกานีสและการดูดติดผิว
บทที่ 10 กระบวนการเมมเบรน และการผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็ม
บทที่ 11 การแจกจ่ายน้ำ
บทที่ 12 การจัดการน้ำดื่มน้ำใช้ในภาวะฉุกเฉิน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339816 (ปกอ่อน) 478 หน้า
ขนาด: 190 x 261 x 20 มม.
น้ำหนัก: 860 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน