0
การประมาณราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5
ตามแนวทางการวัดปริมาณงานอาคาร ของ ว.ส.ท. 2548 สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้สนใจทุกระดับ พร้อมข้อมูลต้นทุนเครื่องจักร และราคาวัสดุ
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การประมาณราคาก่อสร้าง" ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารและจัดการงานก่อสร้าง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง วิธีวัดปริมาณงานก่อสร้าง การวิเคราะห์ราคาต่อหน่วยตลอดจนการจัดทำเอกสารเสนอราคา และสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการทำประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงเทคนิคในการบริหารงานก่อสร้างที่น่าสนใจไว้ด้วย เหมาะสำหรับวิศวกร สถาปนิก และผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างโดยทั่วไปจะมีไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และประยุกต์ใช้งานต่อไป

สารบัญ

1. การประมาณราคาก่อสร้าง และผู้ประมาณการ
2. ข้อกำหนด งานก่อสร้าง
3. การวัดปริมาณงานสนาม และเสาเข็ม
4. การวัดปริมาณงานคอนกรีต
5. การวัดปริมาณงานโครงสร้างเหล็ก งานไม้ และงานมุงหลังคา
6. การวัดปริมาณงานสถาปัตยกรรม
7. การวัดปริมาณงานระบบ และงานเตรียมงาน
8. ต้นทุนต่อหน่วย งานดิน งานโครงสร้าง และหลังคา
9. ต้นทุนต่อหน่วย งานสถาปัตยกรรม
10. ต้นทุนต่อหน่วย งานระบบ และงานเตรียมงาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167770246 (ปกอ่อน) 672 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1015 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วรรณกวี, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน