0
การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง
ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การจัดแบ่งหัวข้อหมวดหมู่งานก่อสร้าง การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม การประมาณราคางานคอนกรีต การประมาณงานราคางานเหล็กเสริม การประมาณงานราคาเหล็กรูปพรรณ ฯลฯ
หนังสือ228.00 บาท
e-books(PDF) ?140.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การจัดแบ่งหัวข้อหมวดหมู่งานก่อสร้าง การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม การประมาณราคางานคอนกรีต การประมาณงานราคางานเหล็กเสริม การประมาณงานราคาเหล็กรูปพรรณ การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม การประมาณราคางานทาง การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล เครื่องกล และไฟฟ้า และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง โยธา สำรวจ และสถาปัตยกรรม

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง
บทที่ 3 การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม
บทที่ 4 การปาระมาณราคางานคอนกรีต
บทที่ 5 การปาระมาณราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต
บทที่ 6 การประมาณราคางานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
บทที่ 7 การประมาณราคาไม้แบบและไม้โครงสร้าง
บทที่ 8 การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
บทที่ 9 การประมาณราคางานทาง
บทที่ 10 การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า และเครื่องกล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160802258 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาด: 187 x 257 x 20 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน