0
ลด 10%
การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง
มีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง และยังมีตัวอย่างการเสนอปริมาณงานและราคาจริงในงานก่อสร้างมาให้ศึกษาเพื่อดูเป็นแบบอย่าง
หนังสือ216.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ "การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง" เล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง โยธา สำรวจ และสถาปัตยกรรม ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคุลมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการนำเสนอปริมาณงานและราคาจริงในงานก่อสร้างมาให้ศึกษาเพื่อดูเป็นแบบอย่าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง
บทที่ 3 การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม
บทที่ 4 การประมาณราคางานคอนกรีต
บทที่ 5 การประมาณราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต
บทที่ 6 การประมาณราคางานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
บทที่ 7 การประมาณราคางานไม้แบบและไม้โครงสร้าง
บทที่ 8 การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
บทที่ 9 การประมาณราคางานทาง
บทที่ 10 การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า และเครื่องกล
บทที่ 11 การประมาณราคาหมวดงานเตรียมการ
บทที่ 12 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
บทที่ 13 กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ราคาเพื่อประมูลงานก่อสร้าง
บทที่ 14 ลักษณะการประพฤติมิชอบในการประัมูลงานก่อสร้าง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160818570 (ปกอ่อน) 456 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 20 มม.
น้ำหนัก: 800 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน