0
ลด 10%
การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง โยธา สำรวจ และสถาปัตยกรรม ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน
หนังสือ216.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับ การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม การประมาณราคางานคอนกรีต การประมาณราคางานเหล็กเสริม การประมาณราคางานเหล็กรูปพรรณ การประมาณราคางานไม้แบบและไม้โครงสร้าง การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม การประมาณราคางานทาง   การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล เครื่องกล และไฟฟ้า การประมาณราคาหมวดงานเตรียมงาน การวิเคราะห์ต้นทุนเครื่องจักรกลงานก่อสร้างและกลยุทธ์การวิเคราะห์ราคาเพื่อการประมูลงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการเสนอปริมาณงานและราคาจริงในงานก่อสร้างมาให้ศึกษาเพื่อดูเป็นแบบอย่าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เองตามความเหมาะสมอีกด้วย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้ที่สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง
บทที่ 3 การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม
บทที่ 4 การประมาณราคางานคอนกรีต
บทที่ 5 การประมาณราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต
บทที่ 6 การประมาณราคางานเหล็กโรงสร้างรูปพรรณ
บทที่ 7 การประมาณราคางานไม้แบบและไม้โครงสร้าง
บทที่ 8 การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
บทที่ 9 การประมาณราคางานทาง
บทที่ 10 การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า และเครื่องกล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160820856 (ปกอ่อน) 460 หน้า
ขนาด: 186 x 254 x 23 มม.
น้ำหนัก: 852 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน