0
ลด 10%
การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง
สอดคล้องกับหลักสูตร ทั้งในระดับ ปวส. สาขาก่อสร้าง และในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อให้เป็นพื้นฐานความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
หนังสือ216.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง" เล่มนี้ เขียนขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร ทั้งในระดับ ปวส. สาขาก่อสร้าง และในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อให้เป็นพื้นฐานความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลสถิติต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงแนวทางที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ แต่ต้องพิจารณา ปรับแก้ไปตามสภาพท้องถิ่นหรือความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน การถอดแบบวัสดุในงานก่อสร้างที่แม่นยำ ต้องเกิดจากการถอดแบบบ่อยๆ ทำให้เกิดประสบการณ์จริง และ เรียนรู้เทคนิคในการปรับแก้ข้อมูลสถิติต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้ ได้ราคางานก่อสร้างที่ต่ำและมีกำไรที่พอสมควร ทำให้สามารถประมูลงานก่อสร้างมาทำได้

สารบัญ

บทที่ 1บทนำ
บทที่ 2 การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง
บทที่ 3 การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม
บทที่ 4 การประมาณราคางานคอนกรีต
บทที่ 5 การประมาณราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต
บทที่ 6 การประมาณราคางานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
บทที่ 7 การประมาณราคางานไม้แบบและไม้โครงสร้าง
บทที่ 8 การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
บทที่ 9 การประมาณราคางานทาง
บทที่ 10การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า และเครื่องกล
...ฯลฯ...

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742125691 (ปกอ่อน) 408 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 23 มม.
น้ำหนัก: 695 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2004
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน