0
ลด 10%
การประมาณราคาวิศวกรรมก่อสร้าง
สอดคล้องกับหลักสูตร ทั้งในระดับ ปวส. สาขาก่อสร้าง และในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อให้เป็นพื้นฐานความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
หนังสือ216.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ "การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง" เล่มนี้ เขียนขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร ทั้งในระดับ ปวส. สาขาก่อสร้าง และในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อให้เป็นพื้นฐานความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลสถิติต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงแนวทางที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ แต่ต้องพิจารณาปรับแก้ไปตามสภาพท้องถิ่นหรือความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน การถอดแบบวัสดุในงานก่อสร้างที่แม่นยำ ต้องเกิดจากการถอดแบบบ่อยๆ ทำให้เกิดประสบการณ์จริง และเรียนรู้เทคนิคในการปรับแก้ข้อมูลสถิติต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้ได้ราคางานก่อสร้างที่ต่ำและมีกำไรที่พอสมควร ทำให้สามารถประมูลงานก่อสร้างมาทำได้

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
- ความหมายของการประมาณราคา
- คุณสมบัติที่ควรมีของผู้ประมาณราคา
- วัตุประสงค์ของการจัดทำประมาณราคา

บทที่ 2 การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง
- การแบ่งหมวดงานตามระบบของประเทศในทวีปยุโรป
- การจัดหมวดหมู่งานก่อสร้างในประเทศไทย

บทที่ 3 การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม
- งานปรับปรุงพื้นที่และกำจัดวัชพืชหรือต้นไม้ใหญ่
- งานรื้อถอนและขนสิ่งที่ไม่ต้องการไปทิ้ง
- งานดินตัดดินถม

บทที่ 4 การประมาณราคางานคอนกรีต
- วัสดุที่ทำคอนกรีต
- การวิเคราะห์ปริมาณงานคอนกรีต
- แบบฝึกหัด

บทที่ 5 การประมาณราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต
- มาตรฐานเหล็กเสริมคอนกรคร
- การวิเคราะห์ประมาณงานเหล็กเสริมคอนกรีต
- แบบฝึกหัด

บทที่ 6 การประมาณราคางานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
- มาตรฐานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
อการวิเคราะห์ประมาณงานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
- แบบฝึกหัด

บทที่ 7 การประมาณราคางานไม้แบบและไม้โครงสร้าง
- งานไม้แบบหรือแบบหล่อ
- การวิเคราะห์ปริมาณงานไม้แบบ
- งานไม้โครงสร้าง

บทที่ 8 การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
- งานตกแต่งผิวพื้น
- งานตกแต่งผิวผนัง
- งานตกแต่งฝ้าเพดาน

บทที่ 9 การประมาณราคางานทาง
- งานดิน
- งานรองพื้นทางและพื้นทาง
- งานผิวทาง

บทที่10การประมาณราคางานระบบสุขภิบาล ไฟฟ้า และเครื่องกล
- งานระบบสุขาภิบาล
- งานระบบไฟฟ้า
- งานระบบเครื่องกล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742125011 (ปกอ่อน) 417 หน้า
ขนาด: 185 x 225 x 20 มม.
น้ำหนัก: 730 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน