0
การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม
เนื้อหาละเอียดครอบคลุมครบถ้วนด้านการจัดการโลจิสติกส์ซัพพลายเชน ที่เหมาะสำหรับเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนและการเป็นคู่มือภาคปฏิบัติอย่างมืออาชีพได้เป็นอย่างดี
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม" เริ่มต้งแต่หลักการพื้นฐานทางโลจิสติกส์และโซอุปทาน การจัดซื้อจัดหา การจัดการวัสดุและบรรจุภัณฑ์ การขนถ่ายลำเลียงและการผลิต การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดการศูนย์กระจายสินค้าและการส่งมอบ การขนส่งและอุปกรณ์การขนส่ง ระบบสารสนเทศและโลจิสติกส์โลก ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการพื้นฐานทางโลจิสติกส์และโซอุปทาน
บทที่ 2 การจัดซื้อจัดหา
บทที่ 3 การจัดการวัสดุและบรรจุภัณฑ์
บทที่ 4 การขนถ่ายลำเลียงและการผลิต
บทที่ 5 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
บทที่ 6 การจัดการศูนย์กระจายสินค้าและการส่งมอบ
บทที่ 7 การขนส่งและอุปกรณ์การขนส่ง
บทที่ 8 ระบบสารสนเทศและโลจิสติกส์โลก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162104596 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 12 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ปัญญาชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน