0
ลด 30%
การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี (สอศ.) (รหัสวิชา 20201-2106)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน นันรณา จำลอง
หนังสือ63.00 บาท
e-books(PDF) ?61.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ "การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี" ในส่วนของศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวณ เพื่อสร้างสมุดบันทึกรายการขั้นต้นการปรับแก้ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงิน การออกรายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับ พร้อมแบบทดสอบท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2019)
บทที่ 2 การป้อนข้อมูลและการจัดรูปแบบข้อมูล
บทที่ 3 การสร้างสูตรคำนวณและการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
บทที่ 4 การใช้ฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวณ
บทที่ 5 การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงิน
บทที่ 6 การจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน
บทที่ 7 การจัดทำรายงานทางการเงินและการออกรายงาน
บทที่ 8 การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836123 (ปกอ่อน) 220 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 10 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน