0
การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดและการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
หนังสือเล่มนี้ เป็นการใช้สมองและหัวใจที่ครูเข้าถึงเด็ก ผ่านสัมพันธภาพที่ลื่นไหลและเคลื่อนไหวสอดประสานกันอย่างลงตัว ประกอบกับภาพวาดบนปกหนังสือเล่มนี้ สะท้อนการรับรู้ตัวตนและโลกของเด็กวัย 4 ขวบ
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดและการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้" เล่มนี้ เป็นการประมวลประสบการณ์ในการสอน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ของ "ผศ.ดร. ศศิลักษณ์ ขยันกิจ" และ "ผศ.ดร. บุษบง ตันติวงศ์" โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การประเมินที่ปราศจากอคติ, การประเมินตามสภาพจริงเพื่อสนับสนุนพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐม, การเชื่อมโยงแนวคิดสู่การปฏิวัติ : การประเมินที่ตอบสนองต่อเด็กเป็นรายบุคคล, การเชื่อมโยงแนวคิดสู่การปฏิบัติ : การประเมินเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แก่เด็กที่มีความต้องการที่แตกต่าง และการเชื่อมโยงแนวคิดสู่การปฏิบัติ : การศึกษาเด็ก นับเป็นหนังสือที่เป็นส่วนหนึ่งของ "หัวใจอุดมศึกษา" อันเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่จิตสำนึกใหม่ในโลกทศวรรษที่ 21

สารบัญ

บทที่ 1 การประเมินที่ปราศจากอคติ
บทที่ 2 การประเมินตามสภาพจริงเพื่อสนับสนุนพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐม
บทที่ 3 การเชื่อมโยงแนวคิดสู่การปฏิวัติ : การประเมินที่ตอบสนองต่อเด็กเป็นรายบุคคล
บทที่ 4 การเชื่อมโยงแนวคิดสู่การปฏิบัติ : การประเมินเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แก่เด็กที่มีความต้องการที่แตกต่าง
บทที่ 5 การเชื่อมโยงแนวคิดสู่การปฏิบัติ : การศึกษาเด็ก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334699 (ปกอ่อน) 226 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน