0
การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวคิดทางทฤษฎีและแนวทางในการวิเคราะห์โครงการเชิงเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้โดย 7 บทแรกเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจในหลักการทั่วๆไป ส่วนในสามบทหลังเป็นการนำหลักการข้างต้นไปประยุกต์ใช้กับโครงการที่มีลักษณะแตกต่างกัน กล่าวคือ โครงการด้านการเกษตร ด้านคมนาคม และด้านสาธารณสุข

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 บทนำ

 • บทที่ 2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อันเป็นพื้นฐานของการประเมิน

 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ

 • บทที่ 4 การคิดมูลค่าของปัจจัยการผลิตและผลผลิตของโครงการ

 • บทที่ 5 ราคาเงาของแรงงานและเงินตราต่างประเทศ

 • บทที่ 6 หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการเลือกลงทุนและอัตราคิดลดของสังคม

 • บทที่ 7 การเคราะห์โครงการที่มีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน

 • บทที่ 8 การประเมินโครงการด้านการเกษตร

 • บทที่ 9 การประเมินโครงการด้านคมนาคม

 • บทที่ 6 การประเมินโครงการด้านสาธารณสุข

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ดร.เยาวเรศ ทับพันธุ์
  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมินเนโซต้า
  ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9745717274 (ปกอ่อน) 180 หน้า
  ขนาด: 184 x 259 x 9 มม.
  น้ำหนัก: 350 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม.
  เดือนปีที่พิมพ์: 2000
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน